Bliv elev

Inklusion

Et efterskoleår med ekstra støtte

På Bråskovgård Efterskole reserverer vi 20% af pladserne til elever, der på den ene eller den anden måde har brug for ekstra støtte for at kunne gennemføre et skoleår på efterskole. Vi er ikke en specialskole, men har den holdning, at en mangfoldig og broget elevflok giver grundlaget for en dannelse, der er ønskværdig for os alle.

Målgruppen

Elever med høretab.

Eleven skal kunne klare sig i den hørende verden, evt. med tekniske hjælpemidler. Vi anvender ikke tegnsprog men har tilknyttet en hørekonsulent.

Elever med dysleksi/læsevanskeligheder.

Eleven skal kunne inkluderes i undervisningen på niveaudelte hold. Vi har støttelærere på udvalgte hold, og vi forventer, at eleven er fortrolig med at bruge en IT-rygsæk. IT-rygsækken bevilliges af staten ved dokumentation for ordblindhed eller via anbefaling fra PPR. Vi har ikke specialundervisning og dysleksi/læsevanskeligheder kan ikke alene udløse ekstra støtte.

Elever med diagnoser.

Fælles for disse elever er, at deres diagnose ikke kræver støtte fra særligt uddannede personer. Vi kan rumme og inkludere elever med milde former for autisme, ADHD, ADD eller lignende.

Efterskolelivets krav til eleven

Alle elever – og også støtteeleverne –  skal kunne

  • fungere i et almindeligt fagligt og socialt fællesskab uden behov for større bistand end det, vi som almindelige lærere og mennesker kan yde.
  • fungere i en dagligdag med mange skift og mange mennesker.
  • håndtere den lange skoledag. Da vi ikke er en specialinstitution, er der ministerielle minimumskrav til længden og placeringen af undervisningen.
  • tale om deres udfordringer og være villig til at lade sig vejlede.
  • være rimeligt alderssvarende fagligt og socialt.
  • være villige til at gå i skole og selv have valgt Bråskovgård Efterskole.

Det vil vi undgå

  • Elever der ikke har lyst til, ikke selv har valgt eller ikke har forstået efterskolekonceptet, da disse meget sjældent gennemfører skoleåret.
  • Elever der op til efterskoleårets skolestart har gået i små specialklasser, eller slet ikke har gået i skole, da disse erfaringsmæssigt sjældent har succes med et efterskoleår på Bråskovgård. Det skal vurderes, om skridtet simpelthen er for stort.
  • Elever der reagerer med vrede og/eller er kraftigt introverte i forbindelse med deres diagnose, og ikke er modtagelige for guidning. Her vil skoleåret opleves som en meget stor udfordring, og vi er som nævnt ikke uddannede til at behandle diagnoser.

_DSC9104

Støttemuligheder

Der er grundlæggende to former for støtte, vi kan give de elever, der har brug for lidt mere for at gennemføre et efterskoleår.

Faglig støtte

Den faglige støtte gives i form af støttelærere i undervisningen på udvalgte hold, reduktion af holdstørrelserne på visse hold, niveaudelt undervisning, hjælp til lektier og struktur gennem en kontaktlærer samt backup fra et trivselsteam. Støtten kan bevilliges, når eleven er kendt hos hjemkommunens PPR, skolepsykolog eller tilsvarende. Vi skal have en udtalelse fra PPR, skolepsykolog eller tilsvarende instans, som dokumenterer og beskriver støttebehovet. Vi vil med udgangspunkt i udtalelsen modtage en bevilling fra staten, som anvendes til eleven inden for den ramme, der tidligere er beskrevet. Bråskovgård Efterskole står for at søge denne støtte fra staten.

Social støtte

Den sociale støtte gives i form af hjælp til at navigere i og håndtere skolens sociale udfordringer og dagligdag. Det er typisk 1 ugentlig samtale eller en løbende guidning. Hertil kommer backup fra skolens trivselsteam. Støtten bevilliges INDEN skolestart og finansierers af elevens hjemkommune. Det er forældrene, der skal søge denne støtte hos kommunen. Udgangspunktet er typisk 1-2 timer pr uge. Der er stor forskel på, hvordan kommunerne agerer ifht. den sociale støtte, og hvor villige de er til at give den. Bråskovgård Efterskole kan ikke tilbyde ekstra støtte i det tilfælde, hvor kommunen ikke bevilliger den, og det har naturligvis konsekvenser for, hvorvidt eleven kan klare opholdet.

vil du vide mere

Har I spørgsmål til mulighederne for at have et barn med ekstra støtte på Bråskovgård Efterskole, må I ikke tøve med at kontakte os. Det samme gælder ifht., hvordan I søger den sociale støtte hos kommunen. Vi har i den forbindelse en tekst, der kan anvendes ved jeres henvendelse til kommunen.

Kontakt os


Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/bge.dk/public_html/wp-content/themes/braskovgaard/footer.php on line 67