fbpx
Bliv elev

Undervisning

Niveaudeling i de boglige fag

På Bråskovgård Efterskole underviser vi niveaudelt i fagene dansk, matematik og engelsk. Dette har vi valgt for bedst muligt at kunne give alle elever de udfordringer og den hjælp, som de har brug for.

Dette betyder i praksis, at en elev, der er dygtig til matematik, men har svært ved dansk, kan få ekstra udfordringer på et dygtigt matematikhold og ekstra hjælp på sit danskhold.

Alle niveauer sigter imod folkeskolens afgangsprøver.

Se filmen og læs mere om vores niveaudelte undervisning under punktet til højre.

Sammen kæmper vi for, at eleverne når deres mål

Jens Henrik Ottesen, lærer på Bråskovgård Efterskole:

“Selvindsigt og personlig udvikling er vejen til øget selvværd. På Bråskovgård møder vi vores elever, hvor de er, og vi arbejder ud fra at integrere de stærke såvel som de “svage” elever. I linjefagene er man derfor blandet uanset køn eller færdigheder.

Vi er ca. 20 engagerede lærere, som ser og lytter til vores elever. Målet er at hjælpe dem til at reflektere og træffe valg, stille sig kritisk overfor opgaver og vurdere – og give dem lysten til fortsat at arbejde med personlige, sociale og faglige kompetencer. Vi hjælper dem til at sætte realistiske mål, og sammen kæmper vi for, at de når deres mål.”

vil du vide mere

Vi vil hellere end gerne snakke med dig, så kontakt os endelig

Kontakt os