fbpx
Bliv elev

Priser

Hvad koster det at gå på Bråskovgård Efterskole?

_DSC4437

Elevstøtte

Alle modtager et tilskud fra Staten. Elevstøtten er indkomstbestemt – læs mere om tilskud til efterskoleophold her.

Skolen råder over en pulje penge, hvorfra der kan ydes individuelt supplerende elevstøtte. Regler for bevilling og ansøgningsskema kan hentes her. Ansøgninger behandles løbende, der er derfor ingen ansøgningsfrist.

_DSC4711

Betaling

Der er 11 betalingsrater på et år: Juni (før skolestart), august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april og maj.

Raterne betales ved brug af betalingskoden på betalingsopgørelsen eller ved indbetaling på reg.nr. 2213, konto nr.: 54 99 66 41 27.

Hvad koster det at afbryde opholdet?

Ønsker man at afbryde sit ophold før skoleårets afslutning kan dette ske med fire ugers varsel. Afbryder eleven skoleopholdet, før udløbet af de fire uger, betales ugeprisen fratrukket elevstøtten til de hele uger, eleven har været på skolen. For de resterende uger afregnes ugeprisen uden fradrag af elevstøtte. Afbrydes opholdet uden de fire ugers varsel, betales fire ugers ugepris uden fradrag af elevstøtte. Herudover mister man det indbetalte depositum kr. 3.000,- og skal betale prisen på skoledragt og spillesæt (pt. i alt kr. 1.000,-).

vil du vide mere

Vi vil hellere end gerne snakke med dig, så kontakt os endelig

Kontakt os