fbpx
Bliv elev

Høretab

Høretab

Du kan få rigtig meget ud af et år på Bråskovgård Efterskole. Der er FM og teleslynger alle steder, hvor det kan være en hjælp: undervisningslokaler, samlingssalen, spisesalen, gymnastiksalen og opholdsstuerne. Du og de andre elever med høretab undervises i klasselokaler med god akustik, hvor der også er installeret trådløse teleslynger. Du skal kunne klare dig i den hørende verden, for der anvendes ikke tegnsprog på skolen.

Prøv det før du starter
Inden skolestart tilbyder vi et “efterskole-praktikophold” her på skolen af 2 dages varighed. Så kan du mærke, hvad du går ind til!

Hverdagen med høretab på efterskole
Du vil både komme til at bo sammen med andre elever med høretab og hørende elever. Du får præcis de samme tilbud som de hørende elever. Alle skolens elever bliver fortalt, hvad det vil sige at have et høretab, og hvad der skal til for, at alle føler sig set og respekteret. Alle elever med høretab har efter behov fællestimer, hvor vi snakker om emner, der har med høretab at gøre. Nogle gange giver vi også undervisning, der vedrører høretabet. Skolens hørevejleder hjælper med audiologiske og hørepædagogiske problemer. Skolen kan hjælpe med ansøgninger om hjælpemidler, og vores hørevejleder tilser dit HA, CI, vibravækkeur mm.

Overlevering

I foråret afholder vi en uddannelsesdag sammen med de øvrige efterskoler, som har elever med høretab. Her klæder vi dig på til din fremtid på ungdomsuddannelserne ved bl.a. at høre om andres erfaringer, tekniske muligheder etc.

Gennem en god dialog med dit kommende uddannelsessted hjælper vi med til, at overgangen bliver så nem som mulig.

Forældrecitat:

“Det giver bare så meget at være på en skole, hvor der er plads til at have et høretab. Vi har haft 2 hørehæmmede børn på efterskolen, og det var guld værd. De blev set og hørt for det, de var og kunne. I folkeskolen “var de der bare”, og vi skulle være glade for, at de kunne klare sig så nogenlunde. Men hvorfor nøjes med nogenlunde? Det fandt vi ud af, da de kom på Bråskovgård, de kunne lige pludselig meget mere end folkeskolen sagde. Og at være sammen med andre hørehæmmede er også en god ting, for så er man ikke helt alene om det “trælse”.

Vores 2 unge lærte at tro på sig selv og gå efter det, de ville og havde lyst til. Laura læser på uni i Ålborg matematik-teknologi (ingeniøruddannelse), og Emil er i gange med landmandsuddannelsen, og de klare sig super godt.

Skoleåret 17/18 sender vi vores tredje hørehæmmede barn afsted, og vi glæder os til, at hun får et ligeså godt år som hendes søskende. Vi håber, at andre forældre med hørehæmmede børn vil give deres børn den oplevelse, det er. Vi har dette år også et barn på efterskolen – han er normalthørende og har også et super år. Tak til Bråskovgård Efterskole. I har givet vores børn en god styrke med på vejen ud i det voksne liv.”

vil du vide mere

Vi vil hellere end gerne snakke med dig, så kontakt os endelig

Kontakt os