fbpx
Bliv elev

Fællesskabet

Du må ikke tage glæden fra andre!

Det er faktisk REGLEN hos os 😊 Den udmønter sig blandt andet i nedenstående:

Den åbenlyse ramme

 • Vi har et ordentligt og positivt sprogbrug.
 • Vi accepterer ikke racistiske ytringer, hverken i tale, opførsel, tøj eller ophæng.
 • Vi møder til tiden.
 • Vi rydder op og gør rent efter os selv.
 • For at alle kan have en rolig og uforstyrret hverdag spilles musik under hensyntagen til andre. Støj – herunder råb og skrig – begrænses af hensyn til alles velbefindende.
 • Vi ønsker, at man betragter skolen som et hjem. Man sidder indenfor (i spisesal) og Frejas Sal (vores foredragssal)) uden overtøj. Man undlader desuden at bære snavset tøj, at være halvvejs afklædt eller gå rundt i spisesalen med bare fødder. Man har fødderne på gulvet, ikke i møblerne.
 • For at alle føler sig hjemme og ingen overses, er der faste pladser i spisesalen til middagsmad og aftensmad og i Frejas Sal.
 • Vi har fokus på sunde kostvaner, både gennem samtaler med eleverne og via den mad, som serveres i spisesalen. I spisesalen indtager vi kun den mad og drikke som serveres. I undervisningen og ved fællessamlinger indtages der ikke mad og drikke (vand er undtaget).
 • Piercinger, ”vilde” frisurer og lign. anser vi for at være en aftale mellem hjem og elev. Derfor udføres disse ting ikke på skolen.

Rammer og regler der kræver lidt uddybning

Euforiserende stoffer

Her tænkes helt bredt, fra lim/gas snifning til de hardcore stoffer, hele paletten. Helt kort, vi accepterer det ikke, og det medfører prompte en udmeldelse. Vi forbeholder os retten til at lade reglen gælde hele skoleåret, dvs også i weekender hjemme og i ferierne. På den måde kan vi anvende test til at afklare en mistanke.

Nikotin og alkohol

Begge dele er naturligvis ikke tilladte på skolen. Vi er meget opmærksomme på at nikotin (i alle former) er en social ting, og vi ønsker ikke at man lærer at bruge nikotin på Bråskovgård. Tager vi elever i at bruge nikotin eller drikke alkohol, mens skolen har ansvaret for eleverne, vil det første gang medføre en uges tænkepause hjemme. Det medfører en ud og indmeldelse og et gebyr på 3500,- som dækker vores tabte indtægt i perioden. Hvis tænkepausen ikke viser sig at virke, eller hvis vi oplever at eleven spekulerer i at der er en ”gratis” omgang med tænkepausen, vil vi afbryde samarbejdet.

Mobiltelefoner/smartwatches

De første 2 uger bor de værelset og skal blive der. Vores erfaring er at det hjælper til at klippe navlestrengen hjem til familie og venner, hvis man ikke konstant er tilgængelig på telefonen. Efter de to uger må eleverne have dem på sig. De skal dog i følgende situationer blive på værelset, i tasken eller lommen og må ikke forstyrre din (eller andres) tilstedeværelse:

 • i al undervisning
 • ved samlinger/fællesarrangementer
 • i spisesalen
 • og hvis en personale/lærer i øvrigt beder om det.

Personalet kan til enhver tid inddrage telefonen i op til en uge, hvis retningslinjerne ikke efterleves.

Minibutik på værelset

Vi ser ind imellem at elever, der har mulighed for at komme billigt til slik eller andet, starter en lille butik, hvor de sælger til kammeraterne. Vores erfaring er, at der hurtigt kommer splid mellem eleverne og at det er kimen til meget uro. Vi vil derfor ikke have at eleverne på den måde handler med hinanden.

Sodavand og energidrikke

Elever med svingende blodsukker og energiniveau har flere konflikter og klarer sig ringere fagligt end elever med stabilt blodsukker og energiniveau. Køer der spiser græs/wrap med splinter fra dåser, dør med store smerter. En lidt mærkelig indledning til beskrivelsen af vores tilgang til sodavand og energidrikke, men det er grundene til, at vi ikke tillader energidrikke på skolen, og heller ikke sodavandsdåser. Har eleverne sodavand med, bør det være i begrænset omfang og kun på værelset i flasker.

De andres værelser og boområder

Fra skoleårets start og frem til Lyngsbolejren i starten af september har eleverne ikke adgang på hinandens boområder. Skolestarten på en efterskole kræver tilvænning og tilpasning, og for mange er det en aktiv og krævende indsats. Derfor skal der også være et sted til ro og tryghed. Efter Lyngsbo-lejren åbner vi i samarbejde med elevrådet op for besøg på tværs af boområderne.

Elevfester

Det er helt naturligt, at eleverne i løbet af et efterskoleår ønsker at holde nogle fester. Vi ser det faktisk som et udtryk for, at de har det godt med hinanden. Vi er også helt bevidste om, at jo bedre disse fester løber af stablen, jo bedre indvirkning har de på skolens hverdag. Det modsatte gør sig også gældende, dårlige elevfester med konflikter trækker negative spor ind i vores efterskoledagligdag. I udgangspunktet er elevfesterne ikke skolens ansvar. Alligevel vil vi gerne blande os en lille smule, netop fordi vi mærker efterdønningerne fra festerne.

Nedenstående ramme for elevfesterne er blevet til over tid, og er resultatet af forældres og elevers erfaringer og input til, hvordan gode elevfester bør arrangeres.

Rammen for elevfesterne

vil du vide mere

Vi vil hellere end gerne snakke med dig, så kontakt os endelig

Kontakt os