Bliv elev

Officielt

Værdigrundlag

Her er vores værdier
Bråskovgård Efterskole arbejder i forlængelse af Grundtvigs og Kolds skoletanker, som skabte de frie skoler, og som gennem årene har udviklet sig til det, vi på Bråskovgård Efterskole i dag opfatter som følgende centrale værdier: at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og dannelsen af unge menneskers selvværd og selvstændighed.

Vi har samlet vores værdigrundlag i disse linjer:

  • At dialogen er vigtig i fællesskabet
  • At vi opfatter alle mennesker som lige værdige
  • At elevgruppens brede sammensætning har positiv betydning for fællesskabet og den enkelte
  • At et bredt udvalg af fag tilgodeser såvel de teoretiske som de praktiske og musiske sider hos eleven
  • At traditionen er vigtig for den fælles kulturforståelse

Statistik og nøgletal

Som et led i regeringens politik om åbenhed og gennemsigtighed skal alle skoler offentliggøre nogle nøgletal og statistikker. læs mere her

Vedtægter

Undervisningsministeriet godkendte oprindeligt skolens vedtægter 18/2-1999. De aktuelt gældende vedtægter er første gang offentliggjort på skolens hjemmeside 25/4-2013. Hjemmesiden er opdateret flere gange siden med henvisning til samme sæt vedtægter.

Vedtægterne kan findes her.

vil du vide mere

Vi vil hellere end gerne snakke med dig, så kontakt os endelig

Kontakt os