fbpx
Bliv elev

logo-symbol-white

Livet
på land

Verdensmål nummer 15

”15.2 Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set.”

”15.7 Tage omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyre- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige vildtdyrprodukter.”

”15.8 Inden 2020, introducere foranstaltninger for at forhindre indførelsen, og væsentlig begrænse indvirkningen, af naturfremmede arter på land- og i vandøkosystemer, og kontrollere eller udrydde de prioriterede arter.”

”15.9 Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.”

”15.c Øge den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter, bl.a. gennem styrkelse af lokalsamfunds muligheder for at forfølge en bæredygtig levevis.”

Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/maal/15

Jagt og Landbrug har et tæt samarbejde der rammer direkte ind i ovenstående. Eleverne undervises i netop bæredygtig forvaltning af skolens jord, herunder også skolens skovarealer. Vi har fokus på vildtagre og på hvordan skovens træer og buske understøtter faunaen. Jagttegnsundervisningen og i det hele taget undervisningen på jagt ligger helt i tråd med målene omkring beskyttelsen af biodiversiteten.

Vil du udleve dine drømme?

Så tilmeld dig et år på Bråskovgård Efterskole

Bliv elev