fbpx
Bliv elev

Forældre Faq

 • Overordnet om skolen

 • I har 8 forskellige linjefag som stritter i alle retninger, hvad er jeres profil egentlig?

  Det er lige præcis profilen. Vi får groft sagt 8 stereotyper af unge mennesker ind på skolen og de skal sammen med os skabe et efterskoleår, hvor fællesskabet rummer en enorm mangfoldighed. Det kræver hjerterum og rummelighed. Her ligger en særlig dannelse som vi finder værdifuld.

 • Hvor mange elever er der på skolen, og hvilke klassetrin?

  Vi har plads til 132 elever på skolen. Vi har bevidst valgt ikke at være større, da det har betydning for det sociale liv på skolen. Eleverne er fordelt med ca 40% i 9.klasse og ca 60% i 10.klasse.

 • Hvordan er kønsfordelingen?

  Det kan svinge lidt, men ca 50/50. Vi optager normalt ikke efter køn, idet eleverne som regel vælger linjefag meget kønsstereotypt.

 • Hvordan ser det ud med ventelister?

  Vi har ventelister i forhold til linjefagene og i forhold til støtteeleverne.
  Landbrugslinjen har normalt venteliste omkring 2 år frem. Hestelinjen og TechLab omkring 1-2 år frem. Indimellem er der venteliste til Gastronomi. På de øvrige linjer har vi normalt ikke venteliste.
  Støtteelevpladserne er der normalt 1 års venteliste.

 • Den boglige undervisning

 • Hvad betyder niveaudelt undervisning på Bråskovgård?

  Vi har niveaudelt undervisning i dansk, engelsk og matematik, i både 9. og 10. klasse. Niveaudelingen tager hensyn til, at eleverne i forskellig grad og afhængigt af faget, har mere eller mindre brug for lærerens støtte. Hver enkelt elev har sin egen profil, fx højt niveau i matematik, mellem niveau i dansk og lavt niveau i engelsk.
  Eleverne er derfor ikke fordelt i klasser, men på hold og har ikke nødvendigvis dansk, engelsk og matematik med de samme klassekammerater.
  Undervisningen på alle niveauer (også det laveste) sigter imod folkeskolernes afgangseksamen i henholdsvis 9. eller 10. klasse.
  Vi har normalt 3 niveauer i 9. klasse og 4 niveauer i 10. klasse. Elevtallet svinger fra 15 elever på det laveste niveau til 25 elever på det højeste. Der er et 2 lærersystem på det laveste niveau.

 • Er der specialundervisning?

  Nej, vi har ikke specialundervisning. Vores elever er fagligt alderssvarende og vi forventer at alle elever går til afgangseksamen.

 • Mit barn er ordblind.

  At være ordblind er en tilstand på lige fod med at have brug for briller. Så længe man kan bruge sin briller (hjælpeværktøjerne som CD-ord, IntoWords eller AppWriter) kan man sagtens være en del af undervisningen på Bråskovgård.
  Ordblinde elever der kommer fra en folkeskole, vil normalt ikke kunne medbringe de værktøjer de har fået udleveret af folkeskolen. I de tilfælde søger vi om nye til jer. Kontakt kontoret og hør mere.
  Efter efterskolen kan eleven bringe værktøjerne med videre i undervisningssystemet.

 • Linjefag

 • Kan man have flere linjer?

  Ja, i stedet for at vælge et linjefag for et helt år, kan man vælge 2 linjefag og have dem et halvt år hver. På Hestelinjen er der desuden muligheden for Hestelinje+, hvor man kombinerer Hestelinjen med enten KreaLab eller Foto, og således har 2 linjefag samtidigt.

 • Kan eleven skifte linjefag i løbet af året?

  Nej, man vælger linjefag ved indmeldelsen. Det skyldes at de forskellige linjer har forskellig kapacitet i forhold til antallet af elever på linjen. Vi vil desuden gerne undgå, at vi fylder et linjefag op med elever der hellere ville have været på et andet, og derfor håber at kunne skifte undervejs.

 • Hvor mange timer om ugen er der på linjen?

  Linjefaget er 6 timer om ugen, 3 moduler a 2 timer.

 • Hverdagen

 • Hvordan med ferie/fritagelser uden for de almindelige ferier?

  Det er vi ikke så glade for. Hvis der ønskes fri i mere end 3 dage, skal skolen overfor Undervisningsministeriet udmelde eleven og derefter indmelde igen. I den periode udmeldelsen varer får skolen ikke tilskud, og derfor opkræves det beløb hos forældrene.

 • Lommepenge?

  I udgangspunktet har eleverne ikke brug for flere lommepenge end de vil have derhjemme. Oftest oplever vi at de faktisk bruger mindre, fordi deres forbrug er reduceret til lidt snolder. Det gælder også ifht. udlandsturen.

 • Er der offentlig transport til og fra skolen?

  Ja, der er offentlig transport til skolen. Busrute 105 kører til/fra Horsens og om søndagen kører også 419 fra Vejle til Stouby, herfra kan eleverne tage 504 til skolen. Køreplanen kan findes på www.midttrafik.dk.
  Derudover har vi et samarbejde med DK Bus om transport til og fra Bråskovgård og landets største byer.

 • Skal man bo på det samme værelse hele året?

  Nej, vi har værelsesbytte 2 gange i løbet af skoleåret. Det har vi for at imødekomme, at kemien på et værelse kan være både god og dårlig. Desuden er vores elevfløje meget forskellige. Vi har helt nye og også lidt ældre fløje, og vi har både kønsblandede og kønsadskilte fløje. Vi vil gerne blande eleverne rent socialt og vi ønsker, at eleverne oplever begge de kulturer, der opstår på henholdsvis en kønsblandet og en kønsadskilt fløj.

 • Har eleverne læseferie?

  Nej, eleverne er på skolen og har et særligt tilrettelagt skema, hvor de kan få lærerhjælp til at læse op til eksamen og hvor de dagligt får motion og efterskoleoplevelser.

 • Økonomi

 • Hvad koster det?

  Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- som betales i forbindelse med indmeldelsen.
  Er man tidligt ude, og melder sit barn ind mens barnet går i fx 7.kl, går der jo op til 3 år før skolestart. I den tid er der et årligt plads-garantibeløb på kr. 1.500,-. Beløbet bliver modregnet i den første rate af skolebetalingen, men tilbagebetales ikke hvis eleven ikke tager imod pladsen.
  Inden skolestart betales et garantibeløb på kr. 3.000,- som er en slags depositum. Beløbet tilbagebetales når eleven har gennemført skoleåret, dog modregnet evt. manglende betalinger eller ødelæggelser eleven måtte have forårsaget. Beløbet tilbagebetales kun hvis eleven gennemfører skoleåret.
  Inden skolestart betales kr. 1.500,- til en efterskolepakke, som indeholder skoledragt, højskolesangbog mv.
  Herefter betales opholdet i 11 rater. Den samlede pris for de 11 rater kan udregnes her.

 • Er der ekstra omkostninger, fx til udlandsturen?

  Nej, i udgangspunktet er det all inclusive. Dvs at fx udlandsturen er indregnet i skolepengene. Der kan være ekstra omkostninger i de tilfælde hvor eleverne tager diverse certifikater, som udstedes af andre myndigheder. Fx hygiejnebeviset på Gastronomilinjen (til Levnedsmiddelstyrrelsen), jagttegn (til Skov og Naturstyrrelsen), traktorkørekort (til en ekstern kørelærer).