fbpx
Bliv elev

F.A.Q

Efterskoleåret skaber vi sammen

Vi tror på, at et efterskolefællesskab udfoldes bedst ved, at vi møder hinanden med åbenhed og tillid. At tydelige rammer skaber tryghed, og at dialogen og viljen til at se mere end blot førstehåndsindtrykket er væsentlige forudsætninger for fællesskabet. Grundlaget for vores fællesskab er smukt defineret i Per Krøis Kjærsgaards ”Giv os lyset tilbage”:

Lykken du holder i hænderne nu,
den er vist egentlig min.
Og at du lever og bærer og er,
gør at jeg også kan værne om din.
Denne smukkeste disciplin

Det navigerer vi ud fra, det ligger til grund for alle øvrige rammer og regler, og vi forventer af eleverne (og af os selv) at alle:

 • deltager positivt og aktivt i skolens undervisning/arrangementer mv.
 • møder hinanden åbent og tillidsfuldt.
 • har hjerterum og kan rumme andres forskellighed.
 • vælger dialogen.
 • undgår at tage glæden fra andre.

Ved ankomst skal der medbringes

 • computer (se pkt. om ”computer” i folderen)
 • dyne, hovedpude og rullemadras/topmadras
 • sengelinned (de fleste senge måler 80 x 200 nogle enkelte måler 90 x 200)
 • håndklæder
 • 1 lampe, f.eks. arkitektlampe og evt. forlængerledning
 • vækkeur (ikke mobiltelefonen!)
 • armbåndsur
 • toiletsager
 • vasketøjskurv
 • almindeligt tøj
 • varmt udetøj
 • regntøj og friluftstøj
 • cykelhjelm + gul sikkerhedsvest
 • gummistøvler
 • indesko
 • evt. bøjler til tøj
 • idrætstøj og –sko til inde og ude – evt. idrætsrekvisitter, hvis du f.eks. har en badmintonketsjer, bordtennisbat, m.m, må du gerne medbringe dem
 • skoletaske
 • penalhus med indhold, herunder lineal, vinkelmåler, tegnetrekant, passer, blyanter, kuglepen, viskelæder, saks, tape og tegnestifter
 • 1 drikkekrus (bruges på bo-området og på udflugter)
 • lommeregner (Texas TI30 eller tilsvarende, ikke mobiltelefon)
 •  cykel (den får du brug for allerede i den første uge)
 • linjefagsrelevant tøj/udstyr for eksempel o Sikkerhedssko/støvler til landbrug
  • Ridehjelm/støvler
  • Jagttøj/arbejdstøj
  • Forklæde til gastro

Lyngsbo-lejrskole pakkeliste

 • Sovepose + underlag
 • God form til cykelturen til Lyngsbo (Træn evt lidt i ferien)

Du kan evt. få brug for

 • badetøj
 • badesko (Lyngsbo)
 • musikinstrumenter
 • fodboldstøvler
 • fiskestang (Lyngsbo)

Husk navn på alt.

Der må ikke medtages husdyr, fjernsyn, elkedel, brødrister eller lignende til værelset. På boområdet aftales det normalt i fællesskab, hvis man vil supplere boområdets køkken.

Tøjvask

Der er mulighed for at vaske på skolen. En vask eller tørring koster kr. 20,00 pr. stk. – der betales med kontanter. Der skal ikke medbringes vaskepulver m.m. – (automatisk sæbeindføring i maskinerne).

Skoledragt (Jakke og taske)

Jakken og tasken bruges skoleåret igennem til stævner og lignende. Den skal holdes i orden og klar, så vi kan tage af sted i ”uniformen”.

Nyheder fra skolen

Vi informerer hovedsageligt ad elektronisk vej. Derfor bør I have adgang til en computer, så I via vores intranet, Viggo, på adressen www.bge.viggo.dk, kan følge med i, hvad der sker på skolen. Viggo findes også som app til telefonen. I får adgang ved skoleårets start, og I får nærmere oplysninger om log-in via mail. Hvis I som forældre skal have hver sin adgang, skal I have hver jeres mailadresse, men I kan også sagtens bruge samme log-in.

På Viggo kan I bl.a. følge med i jeres barns fravær. Det er også her, I kan kommunikere med personalet på skolen. Desuden lægger vi relevante informationer ud på Viggo. Så, hvis I ikke tidligere har oplyst jeres mail, bedes I meddele den. Skriv evt. til Hanne på kontoret (kontor@bge.dk) eller ring på 7568 7322.
Vi opfordrer jer til at ”like” vores side på Facebook og følge os på Instagram, så I kan følge med i dagligdagen og se billederne fra alle de spændende ting, vi foretager os året igennem.

Mærkning af tøj og værdigenstande

Det er vores erfaring, at det er en god ide at sætte navnemærker i tøj m.v. Uden i øvrigt at anbefale nogle frem for andre, er vi bekendt med, at firmaet Ikast Etiket har et omfattende produktprogram til dette formål. Deres hjemmeside kan findes på www.ikastetiket.dk . Koden 15efterskole15 udløser 15% rabat.

Forsikringsforhold og erstatningspligt

Vi har selvfølgelig de lovpligtige forsikringer, herunder en ansvarsforsikring. F.eks. hvis en elev falder pga. manglende snerydning.
Vi har derimod ikke ansvaret for elevernes medbragte ting, hvis de skulle blive ødelagt ved brand eller tyveri. (Medmindre de er i vores varetægt),

Eleverne skal erstatte de ødelæggelser af skolens bygninger og inventar, de måtte forårsage. Dette er normalt omfattet af en almindelig ansvarsforsikring, men man skal være opmærksom på, at dette kun gælder for skader forvoldt på fællesarealer o.lign. Man kan altså ikke regne med, at skader forvoldt af eleven på elevens værelse, er dækket af forsikringen.

Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som vi ikke kan gøres ansvarlige herfor. F.eks. hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand. Denne skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Vi anbefaler derfor, at I har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring. Ved indbrud på elevværelserne er det jeres forsikring af løsøre, som skal dække, da elevernes værelser i forsikringsselskabernes øjne er ”privat område”.

Vedr. medarbejderes transport af elever i egne biler:
Ifølge færdselslovens § 105 skal alle biler være omfattet af en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker ting- og personskade i forbindelse med færdselsuheld. Den tilskadekomne vil altid få den erstatning, denne har krav på. I henhold til færdselsloven har føreren af bilen pligt til at påse, at børn under 15 år anvender sikkerhedssele.

Pas og sygesikringsbevis

Lejrskolen går til Norge i uge 5. Da vil alle have brug for eget pas (som jo ifølge Schengen-aftalen ikke skal forevises, men stadig medbringes).
Desuden skal alle medbringe det blå og det gule sygesikringsbevis.
Det vil være praktisk at få bragt disse papirer i orden før skolestart.

Kørsel til og fra skolen

De offentlige forbindelser er fine til Bråskov. Fra Horsens bus 105/504 og fra Vejle 205/504. Desuden har vi i samarbejde med de nærliggende efterskoler en efterskolebus, som kører med tider tilpasset skolen. Det kræver tilmelding. Se mere om efterskolebussen her: https://bge.dk/skolen/busser/

Weekender

I de fleste weekender er det frivilligt at være på skolen. Det er dog enten/eller, dvs. at eleven melder sig til at deltage hele weekenden, eller tager hjem hele weekenden. Tilmeldingen til weekenderne foregår over Viggo senest tirsdag kl.13:00 i ugen op til weekenden. Tilmeldingen er bindende, idet vi bemander og køber mad ind ifht. antallet af elever.

Elever, der ikke er tilmeldt weekenden på skolen senest tirsdag, kan således ikke forvente at få lov til at blive i weekenden. Mødetid efter en weekend hjemme er søndag aften mellem kl.18:00 og kl. 22:00. Det er IKKE muligt at ankomme før 18:00.

Hvis eleven angiver ikke at være på skolen i weekenden, regner vi med, at eleven tager hjem til jer, eller har en aftale med jer om noget andet. Det beror altså på et tillidsforhold mellem barn og forældre, at barnet er, hvor det har angivet at være.

Vi har desuden både obligatoriske weekender, hvor eleverne skal være på skolen og forlængede weekender, f.eks. i forbindelse med Kr. Himmelfart, hvor eleverne tager hjem.

Ferie- og fridagsplan

På Viggo vil I kunne finde vores årsplan. Her kan alle ferier og forlængede weekender ses. Desuden kan I her finde de obligatoriske blive-weekender. Det sker, at vi er nødt til at ændre i årsplanen, det vil naturligvis blive opdateret på Viggo. Vær opmærksom på at dagene op til påske er skoledage.

Fritagelser

Der kan være behov for, at forældrene tager barnet fri til deltagelse i familiebegivenheder samt læge-, speciallæge- og tandlægebesøg, der ikke kan afvikles på fridage. Eleverne kan ikke selv spørge fri. Vi skal have en henvendelse fra en forældre/værge i god tid, til kontoret (Hanne Sørensen på Viggo), hverdage fra kl. 8.00 til kl. 14.30.
I weekenderne tjekker vi ikke regelmæssigt mails og Viggo. Så hvis en elev ikke kommer tilbage på skolen efter weekend/ferie, og det ikke allerede er aftalt, skal forældrene ringe besked til skolen på 75 68 73 22.

Ønskes eleven fritaget fra undervisningen i 3 dage eller mere til deltagelse i ferieture m.v. (gælder også de 3 dage før påske), skal eleven midlertidigt udmeldes. For midlertidige afbrydelser opkræves kr. 3.500,00 for hver påbegyndt uge til dækning af skolens tab i skolepenge og tilskud samt administration.
Regelmæssige fritagelser, for eksempel til ugentlig kørekort-undervisning eller lignende matcher ikke efterskolehverdagen.

I det hele taget opfordrer vi jer til at tage jeres barn fri så lidt som overhovedet muligt, idet det altid vil gribe forstyrrende ind i efterskolehverdagen, hvor eleverne har forpligtigelser over for hinanden og skolen ifht. arrangementer, lektier, køkkentjanser, rengøring osv.

Sygdom og tilskadekomst

Skolens elever har mulighed for at komme til læge i Hornsyld (2,5 km fra skolen). Vi formidler kontakten hertil.
Bliver en elev syg eller kommer til skade under opholdet, sender vi naturligvis eleven til lægen og evt. videre til sygehuset. Vi kontakter jer forældre i de tilfælde, hvor situationen lægger op til det. Vi ringer for eksempel til forældrene, hvis vi sender en elev på skadestuen, men ikke hvis en elev tager til lægen for at blive tjekket for halsbetændelse.

Skolen har ikke et Falck abonnement. Det betyder, at transport til og fra læge/skadestue i udgangspunktet er på cykel eller gennem
forældrenes Falck abonnement. Vi kan for forældrenes regning sende eleven via taxi.

Værelsesbytte

2 gange i løbet af skoleåret får eleverne nye værelser. Vi har værelsesbyttet af følgende årsager:

 • Vi har både kønsblandede og kønsadskilte boområder. Der opstår mange forskellige kulturer på de to typer af boområder, og vi prioriterer at eleverne oplever begge.
 • Det kan være hårdt arbejde at få samarbejdet til at fungere på et værelse. Det er der meget dannelse i, men det behøver ikke fylde et helt skoleår.
 • Det er godt for det store fællesskab, at vi blander bolcherne på en ny måde.

Værelsesbyttet er en manipuleret lodtrækning. Det skal forstås således, at vi rent faktisk trækker lod, men hvis lodtrækningen giver en meget uheldig konstellation på et værelse (fx to elever der i forvejen er uvenner), så trækker vi om. Vi forsøger også at sikre, at alle prøver at bo på både kønsblandede og kønsadskilte boområder.

Vi kan ikke imødekomme krav/ønsker fra elever/forældre ifht bestemte boområder eller personer, hverken før, under eller efter værelsesbyttet.

Computere

En række af de afsluttende prøver bliver udelukkende afviklet digitalt. Derfor skal eleven medbringe en PC eller Mac bærbar computer.
Det er ikke tilstrækkeligt at medbringe en tablet.

I kan spare licenser til skrive og regneprogrammer, da vi har licens til Microsoft Office 365 og Adobes programpakke til alle elever og ansatte. Desuden får eleverne adgang til forskellige digitale platforme via vores abonnement, ligesom de også får adgang til ordbøger i digital online version. Disse kan også bruges til afgangsprøverne.
Hvis I, i den forbindelse, skal ud at anskaffe en computer til jeres barn, har vi gode erfaringer med at indkøbe f.eks. en brugt (men renoveret og med 1 års garanti) bærbar. De kan købes flere steder f.eks. refurb.dk, greentech.dk, labtop.dk og lign. steder.

Vi har trådløst netværk, men tager forbehold for fejl i elevernes computere, som måtte forhindre opkobling på netværket.
Vores IT-mand kan ikke påtage sig at rette fejl på andet end skolens maskiner og netværk.

Elevfester

Det er helt naturligt, at eleverne i løbet af et efterskoleår ønsker at holde nogle fester. Vi ser det faktisk som et udtryk for, at de har det godt med hinanden. Vi er også helt bevidste om, at jo bedre disse fester løber af stablen, jo bedre indvirkning har de på skolens hverdag. Det modsatte gør sig også gældende, dårlige elevfester med konflikter trækker negative spor ind i vores efterskoledagligdag. I udgangspunktet er elevfesterne ikke skolens ansvar. Alligevel vil vi gerne blande os en lille smule, netop fordi vi mærker efterdønningerne fra festerne.

Nedenstående ramme for elevfesterne er blevet til over tid, og er resultatet af forældres og elevers erfaringer og input til, hvordan gode elevfester bør arrangeres.

 • Ingen elevfester før efterårsferien
  • Vi vil gerne have, at eleverne kender hinanden, inden de arrangerer en fest, og vi vil gerne sikre, at de og I har tid til at sætte en ordentlig ramme for festerne.
 • Datoerne for festerne er fastlagt i skolens årsplan
  • Når der er elevfest, vil skolen stå tom. Det betyder aflyste vagter for lærerne. For at overholde lærerne overenskomst og i øvrigt putte festerne ind, så det matcher skolens årsplan, har vi fastlagt datoerne i årsplanen
 • Ingen forfester
  • Vi vil gerne have, at eleverne spiser aftensmad på skolen inden fælles afgang til forsamlingshuset. På den måde er festen fælles, og de forældre, der er tilstede under festen, har et bedre billede af alkoholindtaget.
 • Forældre med i festudvalget
  • Eleverne er som regel hurtige til at nedsætte et festudvalg. Vi vil gerne have, at I blander jer og sikrer, at festen bliver arrangeret på ordentlig vis, og at der er voksne, der har styr på rammerne for festen. Derfor vil interesserede forældre modtage en
   invitation til at komme på skolen og holde festudvalgsmøde med elevernes festudvalg.
 • Minimum 8 forældre tilstede under festen
  • Det skal være trygt at sende sit barn afsted til en fest i et forsamlingshus. Derfor skal der være voksne tilstede, som styrer løjerne og i øvrigt har lavet aftalen med forsamlingshuset. Erfaringerne fra tidligere elevhold er, at det skal være forældre og ikke større søskende. Fra skolens side vil vi gerne levere telefonnumre, så de voksne kan ringe hjem, hvis en elev af en eller anden grund bør hentes.
 • Forældrene bemander baren
  • Fordi så kan en ansvarlig forældre spotte de elever, der har fået rigeligt at drikke og sige stop. Det giver også mening, at forældrene er med til at styre, hvad der sælges i baren, og hvad det må koste. Ofte ønsker eleverne at få hentet drikkevarer i Tyskland, og igen kræver det forældres hjælp. Fri forudbetalt bar er en rigtig dårlig ide!
 • Evt overskud fra festen går til næste fest
  • Vi har rigtig dårlige erfaringer med festudvalg, der mener, at de skal beholde overskuddet. Det er kimen til store konflikter blandt eleverne. Samtidigt har vi virkelig gode erfaringer med, at festudvalget lader overskuddet gå videre til næste fest. Vi har fx oplevet, at det har givet mulighed for at hyre bands til den sidste fest, eller ligefrem gøre den sidste fest gratis.
 • Festerne er kun for elever der går på skolen
  • 2. årselevernes efterskolekammerater fra året før, elever der af den ene eller anden grund ikke længere går på skolen, kærester eller kammerater hjemme fra osv bør ikke få lov at deltage, da det ikke er rimeligt, at de forældre, der er vagter ved festen, skal tage ansvar for disse gæster.

Sikkerhed i trafikken

Når eleverne færdes i trafikken har vi følgende regler:
På cykel skal de benytte den medbragte cykelhjelm og den gule sikkerhedsvest.
På rulleskøjter gælder samme regler.
Løbere og fodgængere (uden for fortov) skal benytte den gule sikkerhedsvest.
Disse regler gælder også i fritiden. Vi må imidlertid understrege, at det kun er muligt for os at garantere disse regler overholdes i undervisningen, men vi vil naturligvis påtale det, når vi ser det i fritiden.

Sikkerhed i undervisningen

På vores hjemmeside ligger vores opdaterede sikkerhedsinstruks omhandlende bl.a. håndteringen af haglgeværer, brugen af traktorer mv. Find instruksen her: https://bge.dk/skolen/officielt/ under punktet Lovpligtige dokumenter.

Når et fællesskab skal fungere

I indledningen til denne folder har vi beskrevet vores indgangsvinkel til efterskolefællesskabet. Virkeligheden er, at når så mange skal fungere sammen, så er der nødt til at være nogle rammer.

Generelt

 • Vi har et ordentligt og positivt sprogbrug.
 • Vi accepterer ikke racistiske ytringer, hverken i tale, opførsel, tøj eller ophæng.
 • Vi har fokus på sunde kostvaner, både gennem samtaler med eleverne og via den mad, som serveres i spisesalen. I spisesalen indtager vi kun den mad og drikke som serveres. I undervisningen og ved fællessamlinger indtages der ikke mad og drikke (vand er undtaget).
 • Vi ønsker, at man betragter skolen som et hjem. Man sidder indenfor (i spisesal og Frejas Sal (vores foredragssal)) uden overtøj. Man undlader desuden at bære snavset tøj, at være halvvejs afklædt eller gå rundt med bare fødder (i spisesalen). Man har fødderne på gulvet, ikke i møblerne.
 • For at alle føler sig hjemme og ingen overses, er der faste pladser i spisesalen til middagsmad og aftensmad og i Frejas Sal.
 • For at alle kan have en rolig og uforstyrret hverdag spilles musik under hensyntagen til andre. Støjgener – herunder råb og skrig – begrænses af hensyn til alles velbefindende.
 • Vi møder til tiden.
 • Vi rydder op og gør rent efter os selv.
 • Piercinger, ”vilde” frisurer og lign. anser vi for at være en aftale mellem hjem og elev. Derfor udføres disse ting ikke på skolen.

Enkelte punkter kræver lidt uddybning. De kommer herunder

Nikotin og alkohol

Begge dele er naturligvis ikke tilladte på skolen. Vi er meget opmærksomme på at nikotin (i alle former) er en social ting, og det har tidligere været efterskolernes akilleshæl, at man lærer at bruge nikotin. Det er vi heldigvis kommet ud over. Tager vi elever i at bruge nikotin eller drikke alkohol, mens skolen har ansvaret for eleverne, vil det første gang medføre en uges tænkepause hjemme. Her træder de samme regler i kraft som under fritagelser, dvs en ud og indmeldelse og et gebyr på 3500,- som dækker vores tabte indtægt i perioden.

Euforiserende stoffer

Her tænkes helt bredt, fra lim/gas snifning til de hardcore stoffer, hele paletten. Helt kort, vi accepterer det ikke, og det medfører prompte en udmeldelse. Vi forbeholder os retten til at lade reglen gælde hele skoleåret, dvs også i weekender hjemme og i ferierne.

Mobiltelefoner/smartwatches

De første 2 uger bor de værelset og skal blive der. Vores erfaring er at det hjælper til at klippe navlestrengen hjem til familie og venner, hvis man ikke konstant er tilgængelig på telefonen.

Efter de to uger må eleverne have dem på sig. De skal dog i følgende situationer blive på værelset, i tasken eller lommen og må ikke forstyrre din (eller andres) tilstedeværelse:

 • i al undervisning
 • ved samlinger/fællesarrangementer
 • i spisesalen
 • og hvis en personale/lærer i øvrigt beder om det.

Personalet kan til enhver tid inddrage telefonen i op til en uge, hvis retningslinjerne ikke efterleves.

Minibutik på værelset

Vi ser ind imellem at elever, der har mulighed for at komme billigt til slik eller andet, starter en lille butik, hvor de sælger til kammeraterne. Vores erfaring er, at der hurtigt kommer splid mellem eleverne og at det er kimen til meget uro. Vi ønsker derfor ikke at eleverne på den måde handler med hinanden.

Ang fodtøj

Vi er både efterskole og bondegård. Når man bevæger sig rundt, f.eks. fra værelset til et klasselokale, skal man udenfor. Eleverne skal derfor have almindeligt dagligdagsfodtøj, de kan bruge i løbet af dagen. Vi vil gerne undgå, at elever fra outdoor, landbrug, jagt og hestelinjen slæber jord og skidt med ind, fordi de kun har det linjefagsrelevante fodtøj. Linjefags relevant fodtøj (støvler, sikkerhedssko mv) opbevares på linjen, IKKE på værelset.

Sodavand og energidrikke

Elever med svingende blodsukker og energiniveau har flere konflikter og klarer sig ringere fagligt end elever med stabilt blodsukker og energiniveau. Køer der spiser græs/wrap med splinter fra dåser, dør med store smerter. En lidt mærkelig indledning til
beskrivelsen af vores tilgang til sodavand og energidrikke, men det er grundene til, at vi ikke tillader energidrikke på skolen, og heller ikke sodavandsdåser. Har eleverne sodavand med, bør det være i begrænset omfang og kun på værelset.

De andres værelser og boområder

Fra skoleårets start og frem til Lyngsbolejren i starten af september har eleverne ikke adgang på hinandens boområder. Skolestarten på en efterskole kræver tilvænning og tilpasning, og for mange er det en aktiv indsats. Derfor skal der også være et sted til ro og tryghed. Efter Lyngsbo-lejren åbner vi op for besøg på tværs af boområderne.

Det var rammerne

Nu skal vi i fællesskab udfylde dem!

Det bliver fantastisk at se efterskolefællesskabet vokse fra den første dag, hvor eleverne kigger generte på hinanden, til den sidste dag, hvor smil gennem tårer understreger betydningen af året, der er gået.

Bedste hilsner

Bråskovgård Efterskole
Mette H. Brunsgaard
Pædagogisk leder

Preben H. Brunsgaard
Forstander

Tøjvask

Der er mulighed for at vaske på skolen. En vask eller tørring koster kr. 20,00 pr. stk. – der betales med kontanter. Der skal ikke medbringes vaskepulver m.m. – (automatisk sæbeindføring i maskinerne).

Skoledragt (Jakke og taske)

Jakken og tasken bruges skoleåret igennem til stævner og lignende. Den skal holdes i orden og klar, så vi kan tage af sted i ”uniformen”.
Nyheder fra skolen

Vi informerer hovedsageligt ad elektronisk vej. Derfor bør I have adgang til en computer, så I via vores intranet, Viggo, på adressen www.bge.viggo.dk, kan følge med i, hvad der sker på skolen. Viggo findes også som app til telefonen. I får adgang ved skoleårets start, og I får nærmere oplysninger om log-in via mail. Hvis I som forældre skal have hver sin adgang, skal I have hver jeres mailadresse, men I kan også sagtens bruge samme log-in.

På Viggo kan I bl.a. følge med i jeres barns fravær. Det er også her, I kan kommunikere med personalet på skolen. Desuden lægger vi relevante informationer ud på Viggo. Så, hvis I ikke tidligere har oplyst jeres mail, bedes I meddele den. Skriv evt. til Hanne på kontoret (kontor@bge.dk) eller ring på 7568 7322.
Vi opfordrer jer til at ”like” vores side på Facebook og følge os på Instagram, så I kan følge med i dagligdagen og se billederne fra alle de spændende ting, vi foretager os året igennem.

Mærkning af tøj og værdigenstande

Det er vores erfaring, at det er en god ide at sætte navnemærker i tøj m.v. Uden i øvrigt at anbefale nogle frem for andre, er vi bekendt med, at firmaet Ikast Etiket har et omfattende produktprogram til dette formål. Deres hjemmeside kan findes på www.ikastetiket.dk . Koden 15efterskole15 udløser 15% rabat.
Forsikringsforhold og erstatningspligt
Vi har selvfølgelig de lovpligtige forsikringer, herunder en ansvarsforsikring. F.eks. hvis en elev falder pga. manglende snerydning.
Vi har derimod ikke ansvaret for elevernes medbragte ting, hvis de skulle blive ødelagt ved brand eller tyveri. (Medmindre de er i vores varetægt),

Eleverne skal erstatte de ødelæggelser af skolens bygninger og inventar, de måtte forårsage. Dette er normalt omfattet af en almindelig ansvarsforsikring, men man skal være opmærksom på, at dette kun gælder for skader forvoldt på fællesarealer o.lign. Man kan altså ikke regne med, at skader forvoldt af eleven på elevens værelse, er dækket af forsikringen.

Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som vi ikke kan gøres ansvarlige herfor. F.eks. hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand. Denne skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Vi anbefaler derfor, at I har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring. Ved indbrud på elevværelserne er det jeres forsikring af løsøre, som skal dække, da elevernes værelser i forsikringsselskabernes øjne er ”privat område”.

Vedr. medarbejderes transport af elever i egne biler:
Ifølge færdselslovens § 105 skal alle biler være omfattet af en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker ting- og personskade i forbindelse med færdselsuheld. Den tilskadekomne vil altid få den erstatning, denne har krav på. I henhold til færdselsloven har føreren af bilen pligt til at påse, at børn under 15 år anvender sikkerhedssele.

Pas og sygesikringsbevis

Lejrskolen går til Norge i uge 5. Da vil alle have brug for eget pas (som jo ifølge Schengen-aftalen ikke skal forevises, men stadig medbringes).
Desuden skal alle medbringe det blå og det gule sygesikringsbevis.
Det vil være praktisk at få bragt disse papirer i orden før skolestart.

Kørsel til og fra skolen

De offentlige forbindelser er fine til Bråskov. Fra Horsens bus 105/504 og fra Vejle 205/504. Desuden har vi i samarbejde med de nærliggende efterskoler en efterskolebus, som kører med tider tilpasset skolen. Det kræver tilmelding. Se mere om efterskolebussen her: https://bge.dk/skolen/busser/

Weekender

I de fleste weekender er det frivilligt at være på skolen. Det er dog enten/eller, dvs. at eleven melder sig til at deltage hele weekenden, eller tager hjem hele weekenden. Tilmeldingen til weekenderne foregår over Viggo senest tirsdag kl.13:00 i ugen op til weekenden. Tilmeldingen er bindende, idet vi bemander og køber mad ind ifht. antallet af elever.

Elever, der ikke er tilmeldt weekenden på skolen senest tirsdag, kan således ikke forvente at få lov til at blive i weekenden. Mødetid efter en weekend hjemme er søndag aften mellem kl.18:00 og kl. 22:00. Det er IKKE muligt at ankomme før 18:00.

Hvis eleven angiver ikke at være på skolen i weekenden, regner vi med, at eleven tager hjem til jer, eller har en aftale med jer om noget andet. Det beror altså på et tillidsforhold mellem barn og forældre, at barnet er, hvor det har angivet at være.

Vi har desuden både obligatoriske weekender, hvor eleverne skal være på skolen og forlængede weekender, f.eks. i forbindelse med Kr. Himmelfart, hvor eleverne tager hjem.

Ferie- og fridagsplan

På Viggo vil I kunne finde vores årsplan. Her kan alle ferier og forlængede weekender ses. Desuden kan I her finde de obligatoriske blive-weekender. Det sker, at vi er nødt til at ændre i årsplanen, det vil naturligvis blive opdateret på Viggo. Vær opmærksom på at dagene op til påske er skoledage.

Fritagelser

Der kan være behov for, at forældrene tager barnet fri til deltagelse i familiebegivenheder samt læge-, speciallæge- og tandlægebesøg, der ikke kan afvikles på fridage. Eleverne kan ikke selv spørge fri. Vi skal have en henvendelse fra en forældre/værge i god tid, til kontoret (Hanne Sørensen på Viggo), hverdage fra kl. 8.00 til kl. 14.30.
I weekenderne tjekker vi ikke regelmæssigt mails og Viggo. Så hvis en elev ikke kommer tilbage på skolen efter weekend/ferie, og det ikke allerede er aftalt, skal forældrene ringe besked til skolen på 75 68 73 22.

Ønskes eleven fritaget fra undervisningen i 3 dage eller mere til deltagelse i ferieture m.v. (gælder også de 3 dage før påske), skal eleven midlertidigt udmeldes. For midlertidige afbrydelser opkræves kr. 3.500,00 for hver påbegyndt uge til dækning af skolens tab i skolepenge og tilskud samt administration.
Regelmæssige fritagelser, for eksempel til ugentlig kørekort-undervisning eller lignende matcher ikke efterskolehverdagen.

I det hele taget opfordrer vi jer til at tage jeres barn fri så lidt som overhovedet muligt, idet det altid vil gribe forstyrrende ind i efterskolehverdagen, hvor eleverne har forpligtigelser over for hinanden og skolen ifht. arrangementer, lektier, køkkentjanser, rengøring osv.

Sygdom og tilskadekomst

Skolens elever har mulighed for at komme til læge i Hornsyld (2,5 km fra skolen). Vi formidler kontakten hertil.
Bliver en elev syg eller kommer til skade under opholdet, sender vi naturligvis eleven til lægen og evt. videre til sygehuset. Vi kontakter jer forældre i de tilfælde, hvor situationen lægger op til det. Vi ringer for eksempel til forældrene, hvis vi sender en elev på skadestuen, men ikke hvis en elev tager til lægen for at blive tjekket for halsbetændelse.

Skolen har ikke et Falck abonnement. Det betyder, at transport til og fra læge/skadestue i udgangspunktet er på cykel eller gennem
forældrenes Falck abonnement. Vi kan for forældrenes regning sende eleven via taxi.

Værelsesbytte

2 gange i løbet af skoleåret får eleverne nye værelser. Vi har værelsesbyttet af følgende årsager:

 • Vi har både kønsblandede og kønsadskilte boområder. Der opstår mange forskellige kulturer på de to typer af boområder, og vi prioriterer at eleverne oplever begge.
 • Det kan være hårdt arbejde at få samarbejdet til at fungere på et værelse. Det er der meget dannelse i, men det behøver ikke fylde et helt skoleår.
 • Det er godt for det store fællesskab, at vi blander bolcherne på en ny måde.

Værelsesbyttet er en manipuleret lodtrækning. Det skal forstås således, at vi rent faktisk trækker lod, men hvis lodtrækningen giver en meget uheldig konstellation på et værelse (fx to elever der i forvejen er uvenner), så trækker vi om. Vi forsøger også at sikre, at alle prøver at bo på både kønsblandede og kønsadskilte boområder.

Vi kan ikke imødekomme krav/ønsker fra elever/forældre ifht bestemte boområder eller personer, hverken før, under eller efter værelsesbyttet.

Computere

En række af de afsluttende prøver bliver udelukkende afviklet digitalt. Derfor skal eleven medbringe en PC eller Mac bærbar computer.
Det er ikke tilstrækkeligt at medbringe en tablet.

I kan spare licenser til skrive og regneprogrammer, da vi har licens til Microsoft Office 365 og Adobes programpakke til alle elever og ansatte. Desuden får eleverne adgang til forskellige digitale platforme via vores abonnement, ligesom de også får adgang til ordbøger i digital online version. Disse kan også bruges til afgangsprøverne.
Hvis I, i den forbindelse, skal ud at anskaffe en computer til jeres barn, har vi gode erfaringer med at indkøbe f.eks. en brugt (men renoveret og med 1 års garanti) bærbar. De kan købes flere steder f.eks. refurb.dk, greentech.dk, labtop.dk og lign. steder.

Vi har trådløst netværk, men tager forbehold for fejl i elevernes computere, som måtte forhindre opkobling på netværket.
Vores IT-mand kan ikke påtage sig at rette fejl på andet end skolens maskiner og netværk.

Elevfester

Det er helt naturligt, at eleverne i løbet af et efterskoleår ønsker at holde nogle fester. Vi ser det faktisk som et udtryk for, at de har det godt med hinanden. Vi er også helt bevidste om, at jo bedre disse fester løber af stablen, jo bedre indvirkning har de på skolens hverdag. Det modsatte gør sig også gældende, dårlige elevfester med konflikter trækker negative spor ind i vores efterskoledagligdag. I udgangspunktet er elevfesterne ikke skolens ansvar. Alligevel vil vi gerne blande os en lille smule, netop fordi vi mærker efterdønningerne fra festerne.

Nedenstående ramme for elevfesterne er blevet til over tid, og er resultatet af forældres og elevers erfaringer og input til, hvordan gode elevfester bør arrangeres.

omosbred